Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?
Sau khi đăng ký xong vui lòng vào
thông tin cá nhân ở phần menu bên
góc phải diễn đàn để cập nhật thông tin !

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

xqnoel

  Thêm chức năng Pet

  Share
   avatar
   Member

   Gender : Nam

   Posts : 209

   Points : 305

   Liked : 177

   : 20/02/1996

   #1

    on 23/4/2011, 20:41

   Thấy forum có thanh lv cũng đẹp đấy, nhưng sao không thêm luôn code Pet forum cho Member cho sinh động 1 tý
   avatar
   Administrator

   Gender : Nam

   Posts : 6110

   Points : 3899

   Liked : 4048

   : 05/02/1990

   #2

    on 23/4/2011, 20:48

   Cái này không mần đc em à Buồn rồi nè. Làm hoài mà chả được . Cười nhăn răng. có cao kiến cứ Nói nhá. He He
   avatar
   Member

   Gender : Nam

   Posts : 209

   Points : 305

   Liked : 177

   : 20/02/1996

   #3

    on 23/4/2011, 20:51

   Đây là code pet và icon trước nick, chắc anh biết cách sử dụng và cho mem chọn pet rồi chứ
   P/S: khung trả lời nhanh khi kích vào bbcode thì chuyển sang khung lớn, chắc bị lỗi gì ở phần head rồi
   Code:
   function changeImg(){
   x = document.getElementsByTagName('span')
   for(i=0;i<x.length;i++){
   if(window.onload != 'resize_images()'){
   if ((x[i].style.color=="rgb(250, 0, 0)")||(x[i].style.color=="#fa0000")) {newHTML = "<img src="http://209.85.117.197/12426/110/0/p1034464/admin.gif">" + "</img>" + x[i].innerHTML}

   else if((x[i].style.color=="rgb(255, 102, 0)")||(x[i].style.color=="#ff6600")) {newHTML = "<img src=[url=http://www.9xstudio.biz/view-source:http://www.loitamsu.tk/%5C%22http://209.85.117.197/12426/110/0/p1034466/smod.gif%5C]"http://209.85.117.197/12426/110/0/p1034466/smod.gif\[/url]">" + "</img>" + x[i].innerHTML}

   else if((x[i].style.color=="rgb(0, 191, 0)")||(x[i].style.color=="#00bf00")) {newHTML = "<img src=[url=http://www.9xstudio.biz/view-source:http://www.loitamsu.tk/%5C%22http://209.85.117.197/12426/110/0/p1034465/mod.gif%5C]"http://209.85.117.197/12426/110/0/p1034465/mod.gif\[/url]">" + "</img>" + x[i].innerHTML}

   else if((x[i].style.color=="rgb(153, 102, 255)")||(x[i].style.color=="#9966ff")) {newHTML = "<img src=[url=http://www.9xstudio.biz/view-source:http://www.loitamsu.tk/%5C%22http://209.85.117.197/12426/110/0/p1034467/mem.gif%5C]"http://209.85.117.197/12426/110/0/p1034467/mem.gif\[/url]"><b>" + "</img>" + x[i].innerHTML}

   else {newHTML= x[i].innerHTML}}
   x[i].innerHTML = newHTML;
   }
   }
   function init(){
   dir="http://www.vnpet.com/images/user_images/opg_1/pets/"
   var avatarname="<br>"
   var title1="Level"
   var title2="Strength"
   var xperpost="8"
   var xperexp="100"
   var xperreptt="12"
   var xpneeded="4390"
   var aqname="Inteligent"
   var aqsign=" AQ"
   var aq=[];
   var display=[];
   var level=[];
   var posts=[];
   var repts=[];
   var cts=[];
   var firstchar=[];
   var petvn = new Array()
   petvn[0]="<img style='max-height: 140px;' src='"[url=http://www.9xstudio.biz/view-source:http://www.loitamsu.tk/+dir+%22pet_12748.gif]+dir+"pet_12748.gif[/url]'>";
   petvn[1]="<img style='max-height: 140px;' src='"[url=http://www.9xstudio.biz/view-source:http://www.loitamsu.tk/+dir+%22pet2_2989.gif]+dir+"pet2_2989.gif[/url]'>";
   petvn[2]="<img style='max-height: 140px;' src='"[url=http://www.9xstudio.biz/view-source:http://www.loitamsu.tk/+dir+%22pet2_2990.gif]+dir+"pet2_2990.gif[/url]'>";
   petvn[3]="<img style='max-height: 140px;' src='"[url=http://www.9xstudio.biz/view-source:http://www.loitamsu.tk/+dir+%22pet2_2991.gif]+dir+"pet2_2991.gif[/url]'>";
   petvn[4]="<img style='max-height: 140px;' src='"[url=http://www.9xstudio.biz/view-source:http://www.loitamsu.tk/+dir+%22pet2_2992.gif]+dir+"pet2_2992.gif[/url]'>";
   petvn[5]="<img style='max-height: 140px;' src='"[url=http://www.9xstudio.biz/view-source:http://www.loitamsu.tk/+dir+%22pet2_2993.gif]+dir+"pet2_2993.gif[/url]'>";
   petvn[6]="<img style='max-height: 140px;' src='"[url=http://www.9xstudio.biz/view-source:http://www.loitamsu.tk/+dir+%22pet2_2994.gif]+dir+"pet2_2994.gif[/url]'>";
   petvn[7]="<img style='max-height: 140px;' src='"[url=http://www.9xstudio.biz/view-source:http://www.loitamsu.tk/+dir+%22pet2_2995.gif]+dir+"pet2_2995.gif[/url]'>";
   petvn[8]="<img style='max-height: 140px;' src='"[url=http://www.9xstudio.biz/view-source:http://www.loitamsu.tk/+dir+%22pet2_2996.gif]+dir+"pet2_2996.gif[/url]'>";
    
   petvn[9]="<img style='max-height: 140px;' src='"[url=http://www.9xstudio.biz/view-source:http://www.loitamsu.tk/+dir+%22pet_12309.gif]+dir+"pet_12309.gif[/url]'>";
   petvn[10]="<img style='max-height: 140px;' src='"[url=http://www.9xstudio.biz/view-source:http://www.loitamsu.tk/+dir+%22pet2_1984.gif]+dir+"pet2_1984.gif[/url]'>";
   petvn[11]="<img style='max-height: 140px;' src='"[url=http://www.9xstudio.biz/view-source:http://www.loitamsu.tk/+dir+%22pet2_2601.gif]+dir+"pet2_2601.gif[/url]'>";
   petvn[12]="<img style='max-height: 140px;' src='"[url=http://www.9xstudio.biz/view-source:http://www.loitamsu.tk/+dir+%22pet2_2603.gif]+dir+"pet2_2603.gif[/url]'>";
   petvn[13]="<img style='max-height: 140px;' src='"[url=http://www.9xstudio.biz/view-source:http://www.loitamsu.tk/+dir+%22pet2_2604.gif]+dir+"pet2_2604.gif[/url]'>";
   petvn[14]="<img style='max-height: 140px;' src='"[url=http://www.9xstudio.biz/view-source:http://www.loitamsu.tk/+dir+%22pet2_2602.gif]+dir+"pet2_2602.gif[/url]'>";
   petvn[15]="<img style='max-height: 140px;' src='"[url=http://www.9xstudio.biz/view-source:http://www.loitamsu.tk/+dir+%22pet2_2634.gif]+dir+"pet2_2634.gif[/url]'>";
   petvn[16]="<img style='max-height: 140px;' src='"[url=http://www.9xstudio.biz/view-source:http://www.loitamsu.tk/+dir+%22pet2_2635.gif]+dir+"pet2_2635.gif[/url]'>";
   petvn[17]="<img style='max-height: 140px;' src='"[url=http://www.9xstudio.biz/view-source:http://www.loitamsu.tk/+dir+%22pet2_2636.gif]+dir+"pet2_2636.gif[/url]'>";
   aqperpost="7"

   x = document.getElementsByTagName('div')
   for(y=0;y<x.length;y++)
   {
   if(x[y].className == "postprofile"){
   nick= x[y].parentNode.parentNode.parentNode.getElementsByTagName("A")[0].innerHTML;
   posts[nick]=parseInt(x[y].innerHTML.toLowerCase().split("posts</span>: </span>")[1]);

   nic= x[y].parentNode.parentNode.parentNode.getElementsByTagName("A")[0].innerHTML;
   repts[nic]=parseInt(x[y].innerHTML.toLowerCase().split("points</span>: </span>")[1]);

   nict= x[y].parentNode.parentNode.parentNode.getElementsByTagName("A")[0].innerHTML;
   cts[nict]=parseInt(x[y].innerHTML.toLowerCase().split("pet</span>: </span>")[1]);

   var levell=[];
   var xp=[];
   var firstchar=[];
   xp[nick]=posts[nick]*xperpost+repts[nic]*xperreptt
   level[nick]=(xp[nick]/xpneeded)
   var exp = Math.floor((level[nick]-Math.floor(level[nick]))*xperexp)
   var phansonguyen = Math.floor(level[nick]+parseInt(1));
   var xptogo = Math.floor(level[nick]+parseInt(1))*xpneeded
   firstchar[nick]=nick.charAt(0);

   aq[nick]="Unknown"
   aq[nick]=(aqperpost*posts[nick])


   var avatar=[];
         if (cts[nict] == 1) {
   if (phansonguyen==1)
   {avatar[nick]=petvn[0]}
   if (phansonguyen==2)
   {avatar[nick]=petvn[1]}
   if (phansonguyen==3)
   {avatar[nick]=petvn[2]}
   if (phansonguyen==4)
   {avatar[nick]=petvn[3]}
   if (phansonguyen==5)
   {avatar[nick]=petvn[4]}
   if (phansonguyen==6)
   {avatar[nick]=petvn[5]}
   if (phansonguyen==7)
   {avatar[nick]=petvn[6]}
   if (phansonguyen==8)
   {avatar[nick]=petvn[7]}
   if (phansonguyen==9)
   {avatar[nick]=petvn[8]}
   if (phansonguyen==10)
   {avatar[nick]=petvn[1000]}
         }  else  {
             if (cts[nict] == 2) {
   if (phansonguyen==1)
   {avatar[nick]=petvn[9]}
   if (phansonguyen==2)
   {avatar[nick]=petvn[10]}
   if (phansonguyen==3)
   {avatar[nick]=petvn[11]}
   if (phansonguyen==4)
   {avatar[nick]=petvn[12]}
   if (phansonguyen==5)
   {avatar[nick]=petvn[13]}
   if (phansonguyen==6)
   {avatar[nick]=petvn[14]}
   if (phansonguyen==7)
   {avatar[nick]=petvn[15]}
   if (phansonguyen==8)
   {avatar[nick]=petvn[16]}
   if (phansonguyen==9)
   {avatar[nick]=petvn[17]}
   if (phansonguyen==10)
   {avatar[nick]=petvn[1003]}
         }
                   }
   exppet="<img src='[url=http://www.9xstudio.biz/view-source:http://i25.servimg.com/u/f25/14/75/71/76/120px-30.gif]http://i25.servimg.com/u/f25/14/75/71/76/120px-30.gif[/url]' width='"+exp+"%' height='9px'>";
   exppet2="<img src='[url=http://www.9xstudio.biz/view-source:http://i25.servimg.com/u/f25/14/75/71/76/exp10.gif]http://i25.servimg.com/u/f25/14/75/71/76/exp10.gif[/url]' width='2px' height='9px'>";
   expss= "<\div\ class\="\expbg"\><\div\ class\="\expbg2"\>"+exppet+""+exppet2+"<\/div><\/div>";
   stats=""+avatarname+""+avatar[nick]+"</span><div style='width:100%;font: normal 11px Tahoma; color: #f30000;background-color: #ffeb90;-moz-box-shadow: -2px 2px 2px #c8c8c8;-webkit-box-shadow: -2px 2px 2px #c8c8c8; padding: 4px;'><font color='red'><b>"+title1+": "+ phansonguyen +"</b></font> | EXP: <b>"+exp+"%</b>"+expss+"</div><b>"+title2+":</b> "+ xp[nick]+" | "+"<b>Ability: </b>" +xptogo+" | <b>"+aqname+": </b>: "+aq[nick]+aqsign+"</b></div> "

   if(x[y].innerHTML.match(/Choice/i)){
   x[y].innerHTML +="<br><span class='gensmall'><fieldset><legend><b><font size='2'>My Pet:</font></b></legend><BR>You do not have pets<BR><BR>";}
   else{x[y].innerHTML +="<br><span class='gensmall'><fieldset><legend><b><font size='2'>My Pet:</font></b></legend><BR>" + stats+"<BR><BR>";}
   }}
   }
   function start() {changeImg(); init();} window.onload = start();
   avatar
   Administrator

   Gender : Nam

   Posts : 6110

   Points : 3899

   Liked : 4048

   : 05/02/1990

   #4

    on 23/4/2011, 20:55

   Icon đã có rồi, pet thì chưa hiểu lắm. Gìa cả rồi mà cái đó gà mờ quá :">

   A thấy cái trả lời sang khung vẫn bt màk :">. Cái flash load không kịp nên nó đơ luôn thì phải. Cười nhăn răng
   avatar
   Contributor

   Gender : Nam

   Posts : 252

   Points : 1906

   Liked : 64

   : 30/04/1998

   #5

    on 23/4/2011, 20:58

   Có lẽ khi gán code này nên đổi 1 số chỗ cho nó phù hợp với 9x He He
   avatar
   Member

   Gender : Nam

   Posts : 209

   Points : 305

   Liked : 177

   : 20/02/1996

   #6

    on 23/4/2011, 21:01

   Anh tạo thêm profile dạng list tên là Pet
   Trông đó dòng thứ nhất để
   0. No Choice
   1. Tên pet 1
   2. Tên pet 2

   Sau đó thế code level bằng code em
   Trong viewtopic_body sữa chữ level ~~> postprofile
   avatar
   Administrator

   Gender : Nam

   Posts : 6110

   Points : 3899

   Liked : 4048

   : 05/02/1990

   #7

    on 23/4/2011, 21:09

   Đổi code levelluoonaf Buồn rồi nè. Cả 2 được chứ :s Ý là làm level cho pet hả
   :s
   avatar
   Member

   Gender : Nam

   Posts : 209

   Points : 305

   Liked : 177

   : 20/02/1996

   #8

    on 23/4/2011, 21:11

   Để em thử kết hợp pet với level thử, nhưng mà thấy pet hay hơn level ó
   avatar
   Contributor

   Gender : Nam

   Posts : 252

   Points : 1906

   Liked : 64

   : 30/04/1998

   #9

    on 23/4/2011, 21:12

   Đang tính cho HieuKen làm chuột thí nghiệm He He
   avatar
   Administrator

   Gender : Nam

   Posts : 6110

   Points : 3899

   Liked : 4048

   : 05/02/1990

   #10

    on 23/4/2011, 21:14

   Anh thấy pet không quan trọng mấy. Cái level pet không cần củng được... Làm xong cái shop là đc. Cười nhăn răng
   avatar
   Member

   Gender : Nam

   Posts : 209

   Points : 305

   Liked : 177

   : 20/02/1996

   #11

    on 23/4/2011, 21:16

   Anh có lấy shop của a2bmt.com không, em đưa cho.
   avatar
   Administrator

   Gender : Nam

   Posts : 6110

   Points : 3899

   Liked : 4048

   : 05/02/1990

   #12

    on 23/4/2011, 21:19

   Hê hê. Có là lấy hết. hý hý. A view của lyson.org mà không được. Cười nhăn răng

   Code:
   http://www.thptanlao.com/h16-shop
   cái này :> Mà chả đc. Toàn Lỗi.
   avatar
   Member

   Gender : Nam

   Posts : 209

   Points : 305

   Liked : 177

   : 20/02/1996

   #13

    on 23/4/2011, 21:20

   Cái này em bán cho mấy thằng kia giá 50k, để em đưa cho anh xài nhaz, Free vì em thích forum 9xstuido wé
   avatar
   Administrator

   Gender : Nam

   Posts : 6110

   Points : 3899

   Liked : 4048

   : 05/02/1990

   #14

    on 23/4/2011, 21:22

   Lè lưỡi. Yêu thế. Thanks em Cười nhăn răng
   avatar
   Friendly

   Gender : Nam

   Posts : 731

   Points : 3283

   Liked : 142

   : 02/01/1998

   #15

    on 23/4/2011, 22:37

   có thanh lvl là ổn rồi, pet nữa thì sao nhỉ Huýt sáo"
   avatar
   Member

   Gender : Nam

   Posts : 209

   Points : 305

   Liked : 177

   : 20/02/1996

   #16

    on 24/4/2011, 07:46

   code lv, tăng cấp nhanh quá. Nên em cảm thấy không thích cho mấy
   avatar
   Member

   Gender : Nam

   Posts : 1

   Points : 1001

   Liked : 0

   : 06/08/1990

   #17

    on 3/5/2011, 13:53

   thành viên mới
   avatar
   Administrator

   Gender : Nam

   Posts : 6110

   Points : 3899

   Liked : 4048

   : 05/02/1990

   #18

    on 3/5/2011, 14:05

   Vào góc thành viên giới thiệu xí đi bạn :19:
   avatar
   Member

   Gender : Nam

   Posts : 1

   Points : 1005

   Liked : 0

   : 24/03/1996

   #19

    on 11/10/2011, 08:44

   Ai có bài HD cái thanh lv bé bé với,e tìm khắp thiên hạ mà chả thấy
   avatar
   Member

   Gender : Nam

   Posts : 29

   Points : 11473

   Liked : 54

   : 31/03/1995

   #20

    on 11/10/2011, 10:13

   Bác Ròm :46:
   avatar
   Administrator

   Gender : Nam

   Posts : 6110

   Points : 3899

   Liked : 4048

   : 05/02/1990

   #21

    on 11/10/2011, 11:07

   Có Bác Cười nhăn răng, close topic!, Không hổ trợ bất kỳ vấn đề gì về FM!
   #22