5, Nhạc cụ dân tộc:

Những bản nhạc tiêu biểu được biểu diễn bằng nhạc cụ dân tộc (Sáo, trúc, nhị, đàn bầu,...)