Số Bài----------Miêu tả
0--------------Gà Con

10-------------Búa Gỗ
25-------------Búa Gỗ Đôi
45-------------Búa Đá
75-------------Búa Đá Đôi

120------------Rìu Sắt
200------------Rìu Sắt Đôi
300------------Rìu Bạc
460------------Rìu Bạc Đôi
670------------Rìu Vàng

1000-----------Rìu Vàng Đôi

1500-----------Rìu Chiến Sắt

2100-----------Rìu Chiến Sắt Chấm
2800-----------Rìu Chiến Bạc
3800-----------Rìu Chiến Bạc Chấm
5000-----------Rìu Chiến Vàng
7500-----------Rìu Chiến Vàng Chấm


Riêng cấp bậc từ 11.000 bài trở lên được tính như sau:
Violet Hole:30 Người
Sapphire Hole:20 Người
Red Ruby Hole:15 Người
Diamond Hole:10 Người
Rồng Xanh:6 Người
Rồng Đỏ:3 Người
Rồng Trắng: 1 NgườiMò trên mấy forum thấy cái này cũng được nè Ròm hâm