Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?
Sau khi đăng ký xong vui lòng vào
thông tin cá nhân ở phần menu bên
góc phải diễn đàn để cập nhật thông tin !

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

xqnoel

  truyện tranh vua trên biển

  Share
   avatar
   Member

   Gender : Nam

   Posts : 62

   Points : 350

   Liked : 50

   : 09/01/1995

   #1

    on 20/10/2013, 18:58

   Vua trên biển
   Tác giả:Yonehara Hideyuki
   Tình trạng: Hoàn thành
   Thể loại: Hành Dộng
   Vua trên biển thuộc thể loại truyện tranh hành động nói về sự tưởng tượng thuyền trưởng Jack Sparrow mà sạch sẽ, đẹp trai hơn và dê gái hơn. Đó là thuyền trưởng Basu với con thuyền Nữ Vương, lênh đênh trên sóng biển. Mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào với Basu? Hãy cùng 9xstudio theo dõi những tình huống hấp dẫn và vui nhộn của bộ truyện tranh Vua trên biển này nhé! 
   avatar
   Member

   Gender : Nam

   Posts : 62

   Points : 350

   Liked : 50

   : 09/01/1995

   #2

    on 20/10/2013, 19:00

   Vua trên biển


              
            Truyện Vua trên biển - Chapter 1a (trang 1)
        

             Đọc truyện tranh Vua trên biển - Chapter 1a - trang 1
          
            Truyện Vua trên biển - Chapter 1a (trang 2)
        

             Đọc truyện tranh Vua trên biển - Chapter 1a - trang 2
          
            Truyện Vua trên biển - Chapter 1a (trang 3)
        

             Đọc truyện tranh Vua trên biển - Chapter 1a - trang 3
          
            Truyện Vua trên biển - Chapter 1a (trang 4)
        

             Đọc truyện tranh Vua trên biển - Chapter 1a - trang 4
          
            Truyện Vua trên biển - Chapter 1a (trang 5)
        

             Đọc truyện tranh Vua trên biển - Chapter 1a - trang 5
          
            Truyện Vua trên biển - Chapter 1a (trang 6)
        

             Đọc truyện tranh Vua trên biển - Chapter 1a - trang 6
          
            Truyện Vua trên biển - Chapter 1a (trang 7)
        

             Đọc truyện tranh Vua trên biển - Chapter 1a - trang 7
          
            Truyện Vua trên biển - Chapter 1a (trang 8)
        

             Đọc truyện tranh Vua trên biển - Chapter 1a - trang 8
          
            Truyện Vua trên biển - Chapter 1a (trang 9)
        

             Đọc truyện tranh Vua trên biển - Chapter 1a - trang 9
          
            Truyện Vua trên biển - Chapter 1a (trang 10)
        

             Đọc truyện tranh Vua trên biển - Chapter 1a - trang 10
          
            Truyện Vua trên biển - Chapter 1a (trang 11)
        

             Đọc truyện tranh Vua trên biển - Chapter 1a - trang 11
          
            Truyện Vua trên biển - Chapter 1a (trang 12)
        

             Đọc truyện tranh Vua trên biển - Chapter 1a - trang 12
          
            Truyện Vua trên biển - Chapter 1a (trang 13)
        

             Đọc truyện tranh Vua trên biển - Chapter 1a - trang 13
          
            Truyện Vua trên biển - Chapter 1a (trang 14)
        

             Đọc truyện tranh Vua trên biển - Chapter 1a - trang 14
          
            Truyện Vua trên biển - Chapter 1a (trang 15)
        

             Đọc truyện tranh Vua trên biển - Chapter 1a - trang 15
          
            Truyện Vua trên biển - Chapter 1a (trang 16)
        

             Đọc truyện tranh Vua trên biển - Chapter 1a - trang 16
          
            Truyện Vua trên biển - Chapter 1a (trang 17)
        

             Đọc truyện tranh Vua trên biển - Chapter 1a - trang 17
          
            Truyện Vua trên biển - Chapter 1a (trang 18)
        

             Đọc truyện tranh Vua trên biển - Chapter 1a - trang 18
          
            Truyện Vua trên biển - Chapter 1a (trang 19)
        

             Đọc truyện tranh Vua trên biển - Chapter 1a - trang 19
          
            Truyện Vua trên biển - Chapter 1a (trang 20)
        

             Đọc truyện tranh Vua trên biển - Chapter 1a - trang 20
          
            Truyện Vua trên biển - Chapter 1a (trang 21)
        

             Đọc truyện tranh Vua trên biển - Chapter 1a - trang 21
          
            Truyện Vua trên biển - Chapter 1a (trang 22)
        

             Đọc truyện tranh Vua trên biển - Chapter 1a - trang 22
          
            Truyện Vua trên biển - Chapter 1a (trang 23)
        
   avatar
   Member

   Gender : Nam

   Posts : 62

   Points : 350

   Liked : 50

   : 09/01/1995

   #3

    on 20/10/2013, 19:06

   Vua trên biển


              
            Truyện Vua trên biển - Chapter 1b (trang 1)
        

             Đọc truyện tranh Vua trên biển - Chapter 1b - trang 1
          
            Truyện Vua trên biển - Chapter 1b (trang 2)
        

             Đọc truyện tranh Vua trên biển - Chapter 1b - trang 2
          
            Truyện Vua trên biển - Chapter 1b (trang 3)
        

             Đọc truyện tranh Vua trên biển - Chapter 1b - trang 3
          
            Truyện Vua trên biển - Chapter 1b (trang 4)
        

             Đọc truyện tranh Vua trên biển - Chapter 1b - trang 4
          
            Truyện Vua trên biển - Chapter 1b (trang 5)
        

             Đọc truyện tranh Vua trên biển - Chapter 1b - trang 5
          
            Truyện Vua trên biển - Chapter 1b (trang 6)
        

             Đọc truyện tranh Vua trên biển - Chapter 1b - trang 6
          
            Truyện Vua trên biển - Chapter 1b (trang 7)
        

             Đọc truyện tranh Vua trên biển - Chapter 1b - trang 7
          
            Truyện Vua trên biển - Chapter 1b (trang 8)
        

             Đọc truyện tranh Vua trên biển - Chapter 1b - trang 8
          
            Truyện Vua trên biển - Chapter 1b (trang 9)
        

             Đọc truyện tranh Vua trên biển - Chapter 1b - trang 9
          
            Truyện Vua trên biển - Chapter 1b (trang 10)
        

             Đọc truyện tranh Vua trên biển - Chapter 1b - trang 10
          
            Truyện Vua trên biển - Chapter 1b (trang 11)
        

             Đọc truyện tranh Vua trên biển - Chapter 1b - trang 11
          
            Truyện Vua trên biển - Chapter 1b (trang 12)
        

             Đọc truyện tranh Vua trên biển - Chapter 1b - trang 12
          
            Truyện Vua trên biển - Chapter 1b (trang 13)
        

             Đọc truyện tranh Vua trên biển - Chapter 1b - trang 13
          
            Truyện Vua trên biển - Chapter 1b (trang 14)
        

             Đọc truyện tranh Vua trên biển - Chapter 1b - trang 14
          
            Truyện Vua trên biển - Chapter 1b (trang 15)
        

             Đọc truyện tranh Vua trên biển - Chapter 1b - trang 15
          
            Truyện Vua trên biển - Chapter 1b (trang 16)
        

             Đọc truyện tranh Vua trên biển - Chapter 1b - trang 16
          
            Truyện Vua trên biển - Chapter 1b (trang 17)
        

             Đọc truyện tranh Vua trên biển - Chapter 1b - trang 17
          
            Truyện Vua trên biển - Chapter 1b (trang 18)
        

             Đọc truyện tranh Vua trên biển - Chapter 1b - trang 18
          
            Truyện Vua trên biển - Chapter 1b (trang 19)
        

             Đọc truyện tranh Vua trên biển - Chapter 1b - trang 19
          
            Truyện Vua trên biển - Chapter 1b (trang 20)
        

             Đọc truyện tranh Vua trên biển - Chapter 1b - trang 20
          
            Truyện Vua trên biển - Chapter 1b (trang 21)
        

             Đọc truyện tranh Vua trên biển - Chapter 1b - trang 21
   #4