Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?
Sau khi đăng ký xong vui lòng vào
thông tin cá nhân ở phần menu bên
góc phải diễn đàn để cập nhật thông tin !

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

xqnoel

  Bạn nào có bí kíp luyện thi TOEIC vào chia sẻ nhé !

  Share
   Xuân Quý
   Administrator

   Gender : Nam

   Posts : 6110

   Points : 3899

   Liked : 4048

   : 05/02/1990

   #1

    on 30/11/2013, 10:53


   Tình hình là sắp thi rồi mà rối quá, học vẹt được 3 cái linh tinh chả thấm vào đâu gach . Bạn nào có kinh nghiệm, bí quyết gì hay ho để thi đạt kết quả cao cùng chia sẻ nhé bigsmile
   Xuân Quý
   Administrator

   Gender : Nam

   Posts : 6110

   Points : 3899

   Liked : 4048

   : 05/02/1990

   #2

    on 3/12/2013, 22:06

   Mình tự share vậy sweat 


   CÁCH NHẬN BIẾT LOẠI TỪ TRONG CÂU TIẾNG ANH

   Cách nhận biết từ loại dựa vào vị trí khi làm bài tập điền từ

   I. Danh từ (nouns):

   Danh thường được đặt ở những vị trí sau
   1. Chủ ngữ của câu (thường đứng đầu câu,sau trạng ngữ chỉ thời gian)
   Ex: Maths is the subject I like best.
   N
   Yesterday Lan went home at midnight.
   N
   2. Sau tính từ: my, your, our, their, his, her, its, good, beautiful....
   Ex: She is a good teacher.
   Adj N
   His father works in hospital.
   Adj N
   3. Làm tân ngữ, sau động từ
   Ex: I like English.
   We are students.
   4. Sau “enough”
   Ex: He didn’t have enough money to buy that car.
   5. Sau các mạo từ a, an, the hoặc các từ this, that, these, those, each, every, both, no, some, any, few, a few, little, a little,.....(Lưu ý cấu trúc a/an/the + adj + noun)
   Ex: This book is an interesting book.
   6. Sau giới từ: in, on, of, with, under, about, at......
   Ex: Thanh is good at literature.

   II. Tính từ (adjectives)

   Tính từ thường đứng ở các vị trí sau
   1. Trước danh từ: Adj + N
   Ex: My Tam is a famous singer.
   2. Sau động từ liên kết: tobe/seem/appear/feel/taste/look/keep/get + adj
   Ex: She is beautiful
   Tom seems tired now.
   Chú ý: cấu trúc keep/make + O + adj
   Ex: He makes me happy
   O adj
   3. Sau “ too”: S + tobe/seem/look....+ too +adj...
   Ex: He is too short to play basketball.
   4. Trước “enough”: S + tobe + adj + enough...
   Ex: She is tall enough to play volleyball.
   5. Trong cấu trúc so...that: tobe/seem/look/feel.....+ so + adj + that
   Ex: The weather was so bad that we decided to stay at home
   6. Tính từ còn được dùng dưới các dạng so sánh (lưu ý tính từ dài hay đứng sau more, the most, less, as....as)
   Ex: Meat is more expensive than fish.
   Huyen is the most intelligent student in my class
   7. Tính từ trong câu cảm thán: How +adj + S + V
   What + (a/an) + adj + N

   III. Trạng từ (adverbs)

   Trạng từ thường đứng ở các vị trí sau
   1. Trước động từ thường (nhất là các trạng từ chỉ tàn suất: often, always, usually, seldom....)
   Ex: They often get up at 6am.
   2. Giữa trợ động từ và động từ thường
   Ex: I have recently finished my homework.
   TĐT adv V
   3. Sau đông từ tobe/seem/look...và trước tính từ: tobe/feel/look... + adv + adj
   Ex: She is very nice.
   Adv adj
   4. Sau “too”: V(thường) + too + adv
   Ex: The teacher speaks too quickly.


   CÁCH NHẬN BIẾT TỪ LOẠI DỰA VÀO CẤU TẠO TỪ KHI LÀM BÀI TẬP

   I. Danh từ (nouns): danh từ thường kết thúc bằng: -tion/-ation, -ment, -er, -or, -ant, -ing, -age, -ship, -ism, -ity, -ness
   Ex: distribution, information, development, teacher, actor, accountant, teaching, studying, teenage, friendship, relationship, shoolarship, socialism, ability, sadness, happiness...........

   II. Tính từ (adjective): Tính từ thường kết thúc bằng: -ful, -less, -ly, -al, -ble, -ive, -ous, -ish, -y, -like, -ic, -ed, -ing
   Ex: helful, beautiful, useful, homeless, childless, friendly, yearly, daily, national, international, acceptable, impossible, active, passive, attractive, famous, serious, dangerous, childish, selfish, foolish, rainy, cloudy, snowy, sandy, foggy, healthy, sympathy, childlike, specific, scientific, interested, bored, tired, interesting, boring

   III. Trạng từ (adverbs): Trạng từ thường được thành lập bằng cách thêm đuôi “ly” vào tính từ
   Ex: beautifully, usefully, carefully, strongly, badly
   Lưu ý: Một số trạng từ đặc biệt cần ghi nhớ
   Adj - Adv
   good -well
   late - late/lately
   ill - ill
   fast - fast

   Post lên chứ chưa đọc sweetkiss
   11.11.11
   ๖ۣۜFunny Hội

   Gender : Nam

   Posts : 356

   Points : 52531

   Liked : 444

   : 08/07/1994

   #3

    on 15/12/2013, 14:03

   Đại Ka cũng đang luyện thi phải không?. Có được mẹo gì chỉ ae với coi nào canny
   #4